Послушното куче е радост за всеки стопанин. Ние работим за изграждането на здрава връзка между Вас и Вашия любимец.


ПРАВИЛНИК НА УЧИЛИЩЕ ЗА КУЧЕТА „ПОСЛУШЕН"

ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ РЕД НА УЧИЛИЩЕ "ПОСЛУШЕН"


ДЕКЛАРАЦИЯ ЛИЧНИ ДАННИ

ДЕКЛАРАЦИЯ ЛИЧНИ ДАННИ


ИЗПИТИ НА УЧИЛИЩЕ ПОСЛУШЕН

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА „ПОСЛУШНОСТ-BH"


ПРАВИЛНИЦИ ПРИЗНАТИ ОТ „FCI"

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА „AGILITY"

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА „КУЧЕ-ПРИДРУЖИТЕЛ-ВН"


ОБЩИ УСЛОВИЯ

ТРЕНИРОВКИ:

 • Всяко куче и неговият стопанин трябва да посещават тренировките съобразно програмата на училище „ПОСЛУШЕН".
 • Ако по някаква причина не можете да посетите дадена тренировка, трябва да ни уведомите ден по-рано чрез:
  1. e-mail на info@poslushen.com
  2. SMS на телефон 0878 12 30 12 или 0890 12 30 12
  3. обаждане на телефон: 0890 12 30 12
  В противен случай се отбелязва отсъствие.
 • Всеки клиент има правото на 3 отсъствия, които след изтичането на 25-те часа от курса по общо послушание, могат да се отработят.
 • Всеки стопанин от училище „ПОСЛУШЕН”, завършил клас С, проверява, личния си стаус в сайта на: www.poslushen.com/program.php.При проверката, ученика трябва да разгледа предвариелно зададените от нас групови тренировки и да се запише или отпише сам от тях.
 • Училище „ПОСЛУШЕН” записва всички свои ученици, завършил клас С, които не са се записали за преварително обявените от нас групови тренировки, и уведомява своевременно чрез SMS.
 • Училище „ПОСЛУШЕН” отменя тренировки в случай на лоши метеорологични условия. Всеки клиент ще бъде уведомен чрез SMS един час преди тренировката и промяната ще бъде отразена в сайта. Училище „ПОСЛУШЕН” презаписва ученика и го уведомява чрез SMS.
 • Тренировките на училище за кучета „ПОСЛУШЕН” се провеждат по различно време спрямо годишния сезон.

ТРЕНИРОВКИ

ЗИМНО РАБОТНО ВРЕМЕ

ЛЯТНО РАБОТНО ВРЕМЕ

СУТРЕШНИ

тренировки няма

от 8:00 до 11:00ч.

ДНЕВНИ

от 10:00 до 17:00 ч.

тренировки няма

ВЕЧЕРНИ

от 18:00 до 21:00 ч.

от 17:00 до 21:00ч


СТАТУС НА УЧЕНИКА:

 • ПОСЕЩАВАЩ: Ученикът посещава редовно курс. Получава 50% отстъпка при записване на индивидуален урок.
 • НЕРЕДОВЕН: Ученикът има направени повече от 3 отсътствия след клас С. При завършване на курса, ученикът може да продължи обучението си след заплащане на съответната такса.
 • ЗАВЪРШИЛ: Ученикът е завършил успешно курс. Има право да посещава груповите тренировки от програмата на училище „ПОСЛУШЕН” безплатно!
 • ПРЕКЪСНАЛ: Ученикът не е посещавал тренировки на училище „ПОСЛУШЕН” повече от 2 месеца.


БЕЛЕЖНИЦИ:

 • Всеки ученик на училище „ПОСЛУШЕН" получава бележник от инструктор-треньора на първата лекция;
 • Бележникът трябва да бъде носен от стопанина на всяка тренировка;
 • В бележника се вписва:
  • номер на тренировката;
  • вид на тренировката;
  • какви команди са работени;
  • информация за това как се е справило и кучето и стопанина.
 • В края на тренировката, инструкторът вписва проведения урок и подпечатва бележника на ученика.


ПОСЕЩЕНИЯ НА АДРЕС:

 • Тренировката може да се проведе на терен избран от стопанина, като посещението се заплаща допълнително към цената на курса или консултацията.


ИЗПИТ „ПОСЛУШНОСТ-BH":

 • При насрочване на изпитна дата, учениците от училище „ПОСЛУШЕН" ще бъдат уведомени 1 месец по-рано.
 • Всеки желаещ да се яви на изпит, трябва да заяви желанието си на сайта на училището.
 • Всеки ученик на училище "ПОСЛУШЕН" трябва да събере 25 печата в бележника, за да бъде допуснат до изпит.
 • В деня на изпита се тегли жребий, за да бъде определен реда на явяване на кучетата и техните стопани.
 • Преди изпита на сайта на училището се публикуват учениците подали заявка за изпит. Кучетата и стопаните, които се явяват на изпит, трябва да носят в себе си:
  • бележник;
  • здравен паспорт;
  • повод на кучето.
 • Всяко куче трябва да има ID номер ( микрочип или тато номер), който се проверява точно преди явяването на кучето на изпита.
 • В бележника се вписва оценката от положения изпит.
 • Без бележник кучето и неговия стопанин не се допускат до изпит.
 • Явяването на разгонени кучки на изпит е позволено. Те се явяват последни в списъка и по време на него нямат пряк контакт с ринга и другите участници.