Послушното куче е радост за всеки стопанин. Ние работим за изграждането на здрава връзка между Вас и Вашия любимец.


ЗАЯВКА ЗА ИЗПИТ "ПОСЛУШНОСТ - ВН"

ЗАЯВКА ЗА ЗАПИСВАНЕ

 

Нечетлив код? Генерирай нов
 
Полетата със знак (*) трябва да бъдат задължително попълнени!
(***) Ако участвате с повече от едно куче, следва да попълните заявка за всяко едно от тях, избирайки "УЧАСТВАМ С ПОВЕЧЕ"

 Желаете да се свържете с нас?
ЗА КОНТАКТИ:

От понеделник до неделя, между 8.00 и 20.00 часа
на телефон: 0890 12 30 12
По всяко време може да ни пишете на е-mail: info@poslushen.com

Ако желаете да заплатите таксата по банков път
БАНКОВА СМЕТКА:

"ПОСЛУШЕН" ЕООД
IBAN:  BG 65IORT73711002536000
BIC:  IORTBGSF
БАНКА:  ТБ Инвектбанк
БАНКОВ ПРЕВОД ЗА:  ПОСЛУШНОСТ - ВН (име на куче)